Tuesday, 22 March 2011

Karapatan ng Kalayaan at Responsibilidad, Walang Iwanan

                                                              ni Christa Angelica Sagun
                                                                      Marso 22, 2011

Kalayaan sa Pamamahayag
               
        Bawat isa ay nagnanais ng kalayaan. Bawat isa ay humihingi ng kalayaan. Bawat isa ay karapat-dapat na matamasa ang kalayaan.

        Tumayo ako para sa kalayaan ng pamamahayag. Upang itaas ang bandila ng aking pinaniniwalaan, pukawin ang isipan ng bawat isa, at gisingin ang natutulog na diwa ng mga mamamayan.

        Bilang isang mamamahayag ay nagnanais din sila na maihayag ang kanilang damdamin at maipamahagi ang nilalamang samu’t saring ideya ng kani-kaniyang balintataw sa pamamagitan ng pluma, papel, at pagpapagana ng kanilang mga imahinasyon. Hindi na maiaalis ang pagsusulat ng mga lathalain sa kanilang pagkatao at sa dugong nananalantay sa kanilang buong katawan. Walang sinumang makapipigil at makapagpapahinto sa kanila. Walang wawakas sa kalayaan nilang magpahayag. Nais nilang ipakita sa bawat isa na ang isang simpleng manunulat ay posibleng maging huwaran sa ibang pagkakataon balang araw .

        Ngunit sa bawat pagkakataong ibinibigay sa atin at sa kalayaang ipinagkakaloob sa atin, mayroon din tayong mga limitasyon at may kaakibat itong isang malaking responsibilidad.

Responsibility_Kids.jpgHindi Paglampas sa Limitasyon at Pagharap sa Responsibilidad

"A journalist writes what for the society that he observes. While presenting any report of news, a journalist should be very careful and aware of his responsibilities towards the present sensible society. Any presentation or writing of a journalist, should never inflict any part or group of our society regarding its belief, ideals, religion and rituals anyway," ayon kay Pranab Hazra, isang manunulat mula sa bansang India. 
"Ironical and metaphorical language is a favored vehicle for slander. A charge is sufficient if the words are calculated to induce the hearers to suppose and understand that the person or persons against whom they were uttered were guilty of certain offenses, or are sufficient to impeach their honesty, virtue, or reputation, or to hold the person or persons up to public ridicule," ayon sa Korte Suprema.

Nakasaad din ang mga iba’t ibang limitasyon at mga kautusan na dapat sundin ng mga manunulat sa Journalist’s Code of Ethics na nilikha ng Philippine Press Institute at National Press Club. Ilan dito ay ang pagbabawal sa plagiarism kung saan ang isang manunulat ay kumukuha o nagnanakaw ng likha ng ibang kapwa manunulat at hindi binabanggit sa kanyang artikulo ang pinagkuhanan o pinanggalingan ng naturang impormasyon. Ang sumuway sa alinmang bahagi nito ay maaaring makulong o ‘di kaya’y
maalis sa mundo ng pamamahayag.

Pagiging Responsable ng Isang Manunulat
 
   Ang bawat pabor na ibinibigay sa atin ay palaging may kaakibat na trabahong dapat matugunan. At ang kalayaan na ipinagkaloob sa atin ay may responsibilidad na dapat gampanan. Ganoon pa man, kahit gaano kahirap ang papel na pinagagawa sa atin, magagawa ito ng isang manunulat kung siya ay tunay na responsable. At sumasang-ayon ako kay Bob Dylan sa kanyang kasabihang, "A hero is someone who understands the responsibility that comes with his freedom."

No comments:

Post a Comment